პროექტები

აქტივიზმის სკოლა ლგბტქი+ თემის გაძლიერებისათვის
სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
მედიის თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობაში, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლო პრაქტიკაში რეგულაციების გაუმჯობესების გზით
იურიდიული დახმარების ქსელი აქტივისტებისათვის