სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის

  • დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 05/12/2018 - 05/12/2019
  • ბიუჯეტი: 24 480 $

პროექტის მიზანია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ჩარჩოს კონსტიტუციურ სტანდარტებთან დაახლოება და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ამ სტანდარტებთან შესაბამისი, საერთო სასამართლოების თანმიმდევრული პრაქტიკის ფორმირების ხელშეწყობა.

lang( other_finished_projects )

უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება