დევნის მხილება და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირება

  • დონორი: Atlas Network,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 01/10/2023 - 31/05/2024
  • ბიუჯეტი: $ 27 600

პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება აქციის მშვიდობიანი მონაწილეების უკანონო და უსაფუძვლო დაკავებების შესახებ. საგამოძიებო ფილმის შექმნის და კონკრეტული მტკიცებულებების  გამოქვეყნების გზით ფართო საზოგადოება შეიტყობს ხელისუფლების მიერ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მანკიერ პრაქტიკაზე.

სხვა მიმდინარე პროექტები

გამოხატვის თავისუფლების მხარდაჭერა
თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის
„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“