პროექტები

მიმდინარე

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში
გამოხატვის თავისუფლების მხარდაჭერა
„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“

დასრულებული

დევნის მხილება და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირება
უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში