პროექტები

მიმდინარე

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში
დევნის მხილება და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირება
გამოხატვის თავისუფლების მხარდაჭერა

დასრულებული

უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის