უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით

  • დონორი: East West Management Institute, USAID Rule of Law Program,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 03/01/2016 - 05/01/2017
  • ბიუჯეტი: 79 985 $

პროექტის მიზანია ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისთვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების საშუალებით, როდესაც საკითხი ეხება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან შესაძლო უფლებადარღვევებზე არასათანადო რეაგირებას. ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ რელიგიის თავისუფლებისა და რელიგიური კონფლიქტების დროს ნეიტრალობის პრინციპის დარღვევას, ასევე საკუთარი უფლებების შესახებ დაბალ ცნობიერებას. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ამ პროექტს ახორციელებს დემოკრატ მესხთა კავშირთან და საქართველოს რეგიონალურ მედია ასოციაციასთან პარტნიორობით.

lang( other_finished_projects )

დევნის მხილება და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირება
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის