ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში

  • დონორი: აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიურო,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 18/01/2024 - 18/07/2024
  • ბიუჯეტი: 24 965 USD

პროექტის მიზანია მოსწავლეებისა და პედაგოგების ცნობიერებისა ამაღლება სამართლებრივ სისტემაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მნიშვნელობის შესახებ. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი აქტივობები:

1.       მომზადდება ნაფიც მსაჯულთა სისტემის შესახებ გაკვეთილი, რომელიც განთავსდება ონლაინ პორტალზე www.civiceducation.ge;

2.       ჩატარდება თემატური ტრენინგები სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის;

3.       ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე ინტერესის გასაღვივებლად სკოლის მოსწავლეთათვის გამოცხადდება კონკურსი;

სხვა მიმდინარე პროექტები

გამოხატვის თავისუფლების მხარდაჭერა
„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“
უფლებების მონიტორინგისა და ადვოკატირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში