ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში

  • დონორი: თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 01/10/2021 - 31/01/2022
  • ბიუჯეტი: 1500 euro

პროექტის მიზანია კვლევის, ადვოკატირების/ლობირების და კამპანიის წარმოების გზით საქართველოში უფლებადამცველთა მხარდაჭერა. GDI ჩართულია კვლევის ნაწილში, რომელიც ეხება საქართველოში უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგომარეობის ანალიზს.

lang( other_finished_projects )

უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება