პროექტები

თანასწორობის ხელშეწყობა განათლების საშუალებით
სამართალწარმოება თანასწორობისთვის
კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის იურიდიული მხარდაჭერა
ავტორიტარიზმის რუკა საქართველოში
ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში
პოლიციის მიერ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლევისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით