პროექტები

იცნობდეთ თქვენს მოსამართლეებს
სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის
ტოლერანტობის, რელიგიური თავისუფლების და ადამიანის უფლებების გაუმჯობესება საქართველოში
ადამიანის უფლებებისა და ტოლერანტობის სწავლება სამოქალაქო განათლების გზით
სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის წარმოების გზით
აქტივიზმის სკოლა ლგბტქი+ თემის გაძლიერებისათვის