სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის

  • დონორი: სამოქალაქო უფლებათა დამცველები (CRD),
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 27/06/2022 - 31/01/2022
  • ბიუჯეტი: 24 720 euro

პროექტის მიზანია სამოქალაქო და პოლიტიკური თავისუფლებების,  კერძოდ, გამოხატვის/მედიის თავისუფლებისა და შეკრების თავისუფლების დაცვის გაუმჯობესება საქართველოში. ამ მიზნით GDI-ს გუნდი განახორციელებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას ევროსასამართლოში საჩივრების გაგზავნის გზით. სტრატეგიული სამართალწარმოება ძირითადად მიმართული იქნება მედია ორგანიზაციების და სამოქალაქო აქტივისტების (მათ შორის უმცირესობათა ჯგუფებიდან) დაცვაზე.

lang( other_finished_projects )

უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის