პროექტები

ჟურნალისტთა სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით
ქართულ პოლიტიკასა და მედიაში ქსენოფობიასთან და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა
პროექტი სამოქალაქო განათლება ყველასთვის
ინფორმირებული საზოგადოება გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის