ანგარიშები

ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის თაობაზე, 2015 წელი
პოლიტიკურად მიკერძოებული მართლმსაჯულება საქართველოში
კორცხელი - ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურ ოპონენტებზე ფიზიკური ანგარიშსწორება
ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, 2014 წლის მეორე ნახევარი
ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, 2014 წლის პირველი ნახევარი
ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ 2013 წლის მეორე ნახევარი