ანგარიშები

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასება - 2021
მარში ღირსების გარეშე
სასამართლოს სისტემა საქართველოში - 2020
ადამიანის უფლებები საქართველოში - 2020
უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის ქრონოლოგია
გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში