ანგარიშები

SLAPP საქმეები საქართველოში, ახალი საფრთხე მედიის თავისუფლებისთვის
ადამიანის უფლებები საქართველოში, 2022
მედიის თავისუფლება საქართველოში, 2021-2022
ყოველწლიური ანგარიში 2021
სასამართლო სისტემა 2021
ადამიანის უფლებები საქართველოში 2021