ანგარიშები

საქართველოს სასამართლო სისტემა 2023
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის 10 წლის მიმოხილვა
თანასწორობის პოლიტიკა საქართველოში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ფონზე, სამოქალაქო პლატფორმა „არა-ფობიას!“ სპეციალური ანგარიში
თანასწორობა, სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობა
ადამიანის უფლებები საქართველოში, 2023
GDI-ს ყოველწლიური ანგარიში, 2022