თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის

  • დონორი: East West Management Institute, USAID Rule of Law Program,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 01/06/2022 - 31/12/2023
  • ბიუჯეტი: 94 142 $

პროექტი ხორციელდება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან (ISFED) პარტნიორობით. პროექტის მიზანია უზრუნველყოს მართლმსაჯულებაზე თანასწორი ხელმისაწვდომობა პოლიტიკური შეხედულებების გამო საჯარო სექტორიდან გათავისუფლებული პირებისთვის და უსაფრთხო სამართლებრივი გარემო მედია ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტებისთვის. GDI პროექტის ფარგლებში სწორედ ამ უკანასკნელზეა პასუხისმგებელი და მუშაობს მედიის თავისუფლების მიმართულებით. გარდა სტრატეგიული სამართალწარმოებისა, პროექტი მოიცავს ცნობიერების ასამაღლებელ სხვადასხვა კამპანიას, თანამშრომლობას რეგიონულ მაუწყებლებთან, ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადებას და სხვა აქტივობებს.

სხვა მიმდინარე პროექტები

დევნის მხილება და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირება
გამოხატვის თავისუფლების მხარდაჭერა
„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“