საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება

  • დონორი: სამოქალაქო უფლებათა დამცველები (CRD),
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 04/11/2021 - 04/05/2022
  • ბიუჯეტი: 11 200 euro

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციურ გაძლიერებას.

lang( other_finished_projects )

უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის