ბლოგი

საზოგადოებები ავტორიტარულ რეჟიმებში

საზოგადოებები ავტორიტარულ რეჟიმებში

ვასილ ჟიჟიაშვილი
სად არიან მამხილებლები?

სად არიან მამხილებლები?

ედუარდ მარიკაშვილი
არჩევნები ავტორიტარულ რეჟიმებში - მოკლე თეორიული მიმოხილვა

არჩევნები ავტორიტარულ რეჟიმებში - მოკლე თეორიული მიმოხილვა

ვასილ ჟიჟიაშვილი
ფარული მიყურადება ილიბერალურ რეჟიმებში - საქართველოს მაგალითი

ფარული მიყურადება ილიბერალურ რეჟიმებში - საქართველოს მაგალითი

ვასილ ჟიჟიაშვილი
ჩხარტიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

ჩხარტიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

მარიამ ტაგანაშვილი, ნინო შელია
საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ადამიანის უფლებების დაცვაში

საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ადამიანის უფლებების დაცვაში

ვასილ ჟიჟიაშვილი
საკონსტიტუციო სასამართლო: დემოკრატიის მცველი და  ავტორიტარების სასურველი მეგობარი

საკონსტიტუციო სასამართლო: დემოკრატიის მცველი და ავტორიტარების სასურველი მეგობარი

ვასილ ჟიჟიაშვილი