ანალიტიკური დოკუმენტები

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით მაუწყებელთა საკანონმდებლო ვალდებულებები და პრაქტიკა
,,მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით
შეფასება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით
ე.წ. პორნოგრაფიის საქმეზე სასამართლო მეგობრის მოსაზრება
ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებების ანალიზი
„უარყოფითი დამოკიდებულების“ და „სიძულვილის ენის“ შემცველი ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვა, როგორც გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვის ფორმა