ანალიტიკური დოკუმენტები

სასამართლო მეგობრის მოსაზრება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე
კომუნიკაციების კომისიის მიერ „მთავარი არხის“ წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების სამართლებრივი შეფასება
ვენეციის კომისიის 2021 წლის 22 მარტის დასკვნის მოკლე მიმოხილვა „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების თაობაზ
წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით მაუწყებელთა საკანონმდებლო ვალდებულებები და პრაქტიკა
,,მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით
შეფასება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით