კვლევა

ავტორიტარიზმის რუკა საქართველოში
ავტორიტარიზმის რუკა საქართველოში - მეთოდოლოგია
ცვლილებები მამხილებელთა დაცვის ეფექტიანი საკანონმდებლო მექანიზმისთვის
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ ინფორმაციის მოძიება
გამოხატვის თავისუფლება, 2020
უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, 2020