სიახლეები

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის რელიგიური ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით