ჩვენ შესახებ

მისია და ხედვა

„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, კვლევის, ანალიზისა და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების გზით.

 

ორგანიზაცია მოწოდებულია დაიცვას ადამიანის უფლებები, წაახალისოს ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება და ტოლერანტული გარემოს განვითარება, გააძლიეროს დემოკრატიული რეფორმები და განამტკიცოს კანონის უზენაესობა, გაზარდოს სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ ამ მიზნებს ემსახურება მონიტორინგის, საჯარო დებატების, ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევებისა და პოლიტიკის ანალიზის მეშვეობით.

 

ორგანიზაცია აერთიანებს მისი საქმიანობის ძირითად სფეროებში კვლევის, ადვოკატირებისა და მონიტორინგის დიდი გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალებს. გუნდის წევრთა ექსპერტული პოტენციალი, გამოცდილება, მიუკერძოებლობა და სანდოობა განაპირობებს „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის“ წამყვან როლს საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული განვითარების პოლიტიკის შესახებ დისკურსში.

წესდება

ა(ა)იპ "საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა"

გუნდი

ედუარდ მარიკაშვილი

ორგანიზაციის თავმჯდომარე marikashvili@gdi.ge
team

ნინო ცაგარეიშვილი

ფინანსური მენეჯერი ntsagareishvili@gdi.ge

მარინე კაპანაძე

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი mkapanadze@gdi.ge

გვანცა წულუკიძე

კანონის უზენაესობის პროგრამის დირექტორი gtsulukidze@gdi.ge
team

ნინო ერემაშვილი

სამოქალაქო განათლების პროგრამის დირექტორი education@gdi.ge

დავიდ ჯანდიერი

საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი david.jandieri@yahoo.com

მარიამ ქვარიანი

იურისტი mkvariani@gdi.ge

ეკატერინე სუბელიანი

იურისტი esubeliani@gdi.ge

ვასილ ჟიჟილაშვილი

იურისტი vzhizhilashvili@gdi.ge

მარიამ ტაგანაშვილი

საერთაშორისო სამართალწარმოების იურისტი mtaganashvili@gdi.ge

ვიკა კახიძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი vkakhidze@gdi.ge

ნინო შელია

იურისტი nshelia@gdi.ge

დონორი

პარტნიორები