გუნდი

ორგანიზაციის თავმჯდომარე ედუარდ მარიკაშვილი

ელ-ფოსტა: marikashvili@gdi.ge


მრჩეველი - გიორგი მშვენიერაძე  

ელ-ფოსტა: mshvenieradze@gdi.ge  

 

ფინანსური მენეჯერი - ნინო ცაგარეიშვილი

ელ-ფოსტა: ntsagareishvili@gdi.ge

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი - ნინო ერემაშვილი

ელ-ფოსტა: education@gdi.ge

სტაჟიორი - ქეთევან ჯანგულაშვილი

სტაჟიორი - მარიამ კალანდაძე

 

ადმინისტრაციული ასისტენტი - ეკა მანჯგალაძე

ელ-ფოსტა: emanjgaladze@gdi.ge

 

კანონის უზენაესობის პროგრამა   

პროგრამის დირექტორი - გვანცა წულუკიძე 

ელ-ფოსტა: gtsulukidze@gdi.ge

იურისტი  - ვერიკო ბერეკაშვილი 

ელ-ფოსტა: vberekashvili@gdi.ge

იურისტი - რაფიელ კაკაბაძე

ელ-ფოსტა: Rkakabadze@gdi.ge

სტაჟიორი - მარიამ ტანაგაშვილი

სტაჟიორი - თათია ვახტანგაძე

 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამა

პროგრამის დირექტორი - მარინე კაპანაძე

ელ-ფოსტა: mkapanadze@gdi.ge

უმცროსი იურისტი- სალომე გომართელი
ელ-ფოსტა sgomarteli@gdi.ge

 

სტრატეგიული სამართალწარმოების პროგრამა

იურისტი - შოთა ქობალია

ელ-ფოსტა: qobalia@gdi.ge

უმცროსი იურისტი - ლაშა გოგებაშვილი

ელ-ფოსტა: lgogebashvili@gdi.ge

სტაჟიორი - ეკატერინე სუბელიანი

სტაჟიორი - კონსტანტინე ჯაფარიძე