გუნდი

ორგანიზაციის თავმჯდომარე ედუარდ მარიკაშვილი

ელ-ფოსტა: marikashvili@gdi.ge


ფინანსური მენეჯერი - ნინო ცაგარეიშვილი

ელ-ფოსტა: ntsagareishvili@gdi.ge

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა/სამოქალაქო განათლების პროგრამა 

პროგრამის დირექტორი - ნინო ერემაშვილი

ელ-ფოსტა: education@gdi.ge

სტაჟიორი - მარიამ კალანდაძეmkalandadze@gdi.ge

სტაჟიორი - ვიკა კახიძე - vkakh18@freeuni.edu.ge

 

ადმინისტრაციული ასისტენტი - ეკა მანჯგალაძე

ელ-ფოსტა: emanjgaladze@gdi.ge

 

კანონის უზენაესობის პროგრამა   

პროგრამის დირექტორი - გვანცა წულუკიძე 

ელ-ფოსტა: gtsulukidze@gdi.ge

იურისტი  - ვერიკო ბერეკაშვილი 

ელ-ფოსტა: vberekashvili@gdi.ge

იურისტი - რაფიელ კაკაბაძე

ელ-ფოსტა: Rkakabadze@gdi.ge

იურისტი - მარიამ ქვარიანი

ელ-ფოსტა - mkvariani@gdi.ge

 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამა

პროგრამის დირექტორი - მარინე კაპანაძე

ელ-ფოსტა: mkapanadze@gdi.ge

სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი/ადვოკატი- გიორგი ტაბატაძე

ელ-ფოსტა: gtabatadze@gdi.ge 

იურისტი - შოთა ქობალია

ელ-ფოსტა: qobalia@gdi.ge

იურისტისალომე გომართელი

ელ-ფოსტა sgomarteli@gdi.ge

უმცროსი იურისტი - ეკატერინე სუბელიანი

ელ-ფოსტა: esubeliani@gdi.ge

უმცროსი იურისტი - მარიამ ბიბილური

ელ-ფოსტა: mbibiluri@gdi.ge 

უმცროსი იურისტი - მარიამ ტაგანაშვილი

ელ- ფოსტა: mtaganashvili@gdi.ge 

სტაჟიორი- კონსტანტინე ჯაფარიძეელ-ფოსტა: mshvenieradze@gdi.ge