პუბლიკაციები

15
დეკემბერი2020

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ონლაინ რესურსი „სამოქალაქო განათლება ყველასთვის“ შეიქმნა პროექტის „ადამიანის უფლებებისა და ტოლერანტობის სწავლება სამოქალაქო განათლების გზით“ ფარგლებში 2017 წელს.

2018-2019 წლებში შეიქმნა რესურსის სომხური და აზერბაიჯანული ვერსიები და დაემატა მეოთხე თავი პროექტის „სამოქალაქო განათლება ყველასათვის“ ფარგლებში.

პროექტები განხორციელდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

2019-2020 პროექტის „დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით“ ფარგლებში მოხდა რესუსრის შინაარსობლივი და ტექნიკური მოდიფიკაცია. პროექტი განხორციელდა RFSU- სა და SIDA-ს დაფინანსებით.

 

Ծրագրի մասին տեղեկատվություն

«Քաղաքացիական կրթություն բոլորի համար» առցանց ռեսուրսը ստեղծվել է «Մարդու իրավունքների և հանդուրժողականության ուսուցումը քաղաքացիական կրթության ուղով» նախագծի շրջանակներում, 2017 թվականին:

 «Քաղաքացիական կրթություն բոլորի համար» նախագծի շրջանակներում 2018-2019 թվականներին ստեղծվեցին ռեսուրսի հայերեն և ադրբեջաներեն տարբերակները և ավելացավ չորրորդ գլուխը:

Նախագիծն իրականացվեց Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ:

2019-2020 թվականներին «Խտրականության դեմ պայքարի և սեռային հավասարության խրախուսումը քաղաքացիական կրթության ուղով» նախագծի շրջանակներում ռեսուրսը  ձևափոխվեց բովանդակային և տեխնիկական տեսանկյունից: Նախգիծն իրականացվեց RFSU-ի և SIDA-ի ֆինանսավորմամբ:

 

Layihə haqqında məlumat

“Vətəndaş təhsili hər kəs üçün” onlayn resurs “Vətəndaş təhsili yolu ilə İnsan Hüquqları və tolerantlığın tədrisi” layihəsi çərçivəsində 2017-ci ildə işlənib hazırlanmışdır. 

2018-2019-cu illərdə resursun Azərbaycan və erməni dillərində versiyaları işlənib hazırlandı və “Vətəndaş təhsili hər kəs üçün” layihəsi çərçivəsində dördüncü fəsil əlavə edildi.

Layihələr Niderlandlar Krallığının Gürcüstanda səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirildi.

2019-2020-ci illərdə “Vətəndaş təhsili yolu ilə diskriminasiyaya qarşı mübarizə və gender bərabərliyinin həvəsləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində resursun məzmun və texniki modifikasiyası baş verdi. Layihə RFSU və SIDA-nın maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirildi.

საინფორმაციო ბიულეტენები

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა