პროექტები

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციურ გაძლიერებას.

ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში

პროექტის მიზანია კვლევის, ადვოკატირების/ლობირების და კამპანიის წარმოების გზით საქართველოში უფლებადამცველთა მხარდაჭერა. GDI ჩართულია კვლევის ნაწილში, რომელიც ეხება საქართველოში უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგომარეობის ანალიზს.

მედიის თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობაში, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლო პრაქტიკაში რეგულაციების გაუმჯობესების გზით

პროექტი მიმართულია მედიის წინააღმდეგ საქართველოში არსებული მტრული დამოკიდებულების შეცვლისა და მედია გარემოს გაუმჯობესებისაკენ რისი მიღწევაც შესაძლებელი გახდება მედია ორგანიზაციებისათვის იურიდიული დახმარებისა და მათი გაძლიერების, აგრეთვე საზოგადოებაში მედიის თავისუფლების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების გზით.

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით

პროექტი მიზნად ისახავს ანტი-დისკრიმინაციისა და გენდერის საკითხების სწავლების გააქტიურებას სკოლებში. აღნიშნული მიიღწევა ონლაინ პლატფორმის, civiceducation.ge-ს კიდევ უფრო მეტად განვითარების და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების გადამზადების გზით.

იურიდიული დახმარების ქსელი აქტივისტებისათვის

პროექტის მიზანია სამოქალაქო აქტივისტების დაცვა უკანონო დევნისგან, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს სამოქალაქო აქტივიზმისა და შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებისთვის უფრო ხელსაყრელ გარემოს.

კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას იურიდიული მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის ინტერესების სამართლებრივი დაცვა.

ძალისხმევა 2021 წლის მართლმსაჯულების ძირითადი გამოწვევებისკენ

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ძალისხმევის მიმართვა 2021 წლის მართლმსაჯულების მთავარ გამოწვევებზე, რაც მოიცავს როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესს, და მომზადებული სისტემური რეფორმის განხორციელების ადვოკატირებას.

კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის იურიდიული მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის ინტერესების სამართლებრივი დაცვა.