მიხეილ ჯავახიშვილი

დოკუმენტები

 • ისევ ქართული ენის შესახებ.pdf

 • გლეხის წერილები.pdf

 • დამოუკიდებელი სასამართლო.pdf

 • დედაკაცი ჩრდილოეთ ამერიკის შტატებში.pdf

 • როგორ ვმუშაობ.pdf

 • მოჰკლეს პოეტი.pdf

 • მინისტრთა პასუხისმგებლობა.pdf

 • მთავრობა.pdf

 • მასწავლებელ ქალთა საზოგადოების სკოლა.pdf

 • ქალთა საარჩევნო უფლება ავსტრალიაში.pdf

 • ქალთა მოძრაობის ისტორია.pdf

 • სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შესახებ.pdf

 • სათათბირო და ხალხი.pdf

 • წერილი ქალიშვილსადმი.pdf

 • შვიდი თავისუფლება.pdf

 • ქართული წიგნი და ქართველი მწერალი.pdf

 • ქართული ეროვნული მუზეუმი.pdf

 • ქართული ენა.pdf

 • ჩემს მკითხველს.docx.pdf

 • ჩვენ-და-ჩვენი-თეატრი.docx.pdf