იაკობ გოგებაშვილი

დოკუმენტები

 • ბოროტი წადილი სამეგრელოს შესახებ.pdf

 • ბრმა წინამძღოლობა ხალხის განათლებაში.pdf

 • ბატონყმობა რუსეთსა და საქართველოში.pdf

 • აფხაზეთის შესახებ.pdf

 • ახალი ღვაწლი ,,კვალისა”.pdf

 • ახალი წყალობა სუვორინისა.pdf

 • ანდერძი.pdf

 • ადგილობრივი სასულიერო სემინარია.pdf

 • აბასთუმანი.pdf

 • ,,ნობათი’’.pdf

 • „ჯეჯილის’’ ადვოკატსა.pdf

 • დაწყებითი სკოლის კურსი.pdf

 • დიალექტიკა და სიმართლე.pdf

 • დიდ მოამაგის დაკარგვა და საშინელი სენი.pdf

 • დიდი მწუხარების დიდი ნაყოფი.pdf

 • დღევანდელი კვერცხი, თუ ხვალინდელი ქათამი_.pdf

 • დაბალი ღობე ერთა შორის.pdf

 • განმათავისუფლებელი საერთო ფონდი.pdf

 • ბურჯი ეროვნებისა1.pdf

 • მცირე მოხსენება დიდს საკითხზე.pdf

 • მცირე მოხსენება.pdf

 • თელავისა და თბილისის წმინდა ნინოს სასწავლებლები.pdf

 • ერთი ეპიზოდი სასულიერო სემინარიის ცხოვრებიდან1.pdf

 • ერთს ახალს უფლებას ვკარგავთ.pdf

 • ვინ უნდა იქნეს დასახელებული აფხაზეთში.pdf

 • თბილისის სამხედრო გიმნაზიაში მისაღებ ეგზამენიებისა გამო.pdf

 • დაურღვეველი კავშირი ქართულ ტერიტორიასა და ქართულ ერს შორის.pdf

 • ირლანდიას უთენდება.pdf

 • იძულებითი განმარტება.pdf

 • კავკასიელი თურქები.pdf

 • მამასახლისების დრო.pdf

 • მთავარი ღირსება გაბრიელ ეპისკოპოსისა და საუკეთესო ძეგლი.pdf

 • მიმართვა.pdf

 • მოყვარე თუ მტერი.pdf

 • მცირე განმარტება.pdf

 • პოლოტიკანობა აფხაზეთში.pdf

 • პრესა ჩვენში და სხვა პატარა ერებში.pdf

 • რა მიზეზია.pdf

 • რანი ვიყავით, გუშინ_.pdf

 • როგორ დაარსდა „წერა -კითხვის საზოგადოება“.pdf

 • რწმენის შერყევა.pdf

 • ილია ჭავჭავაძის შეხედულება წოდებათა დამოკიდებულებაზე.pdf

 • იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი, როგორც პედაგოგი.pdf

 • სახელმძღვანელოების შესახებ.pdf

 • სახელოვანთა მეცნიერთა კრება.pdf

 • სიტყვა, თქმული სააზნაურო სკოლის საზოგადოების წლიურ კრებაზედ,.pdf

 • სოფლის მასწავლებელთ კრების ზოგიერთ გადაწყვეტილებაზედ.pdf

 • ნაციონალური ერთიანობა ქართველებისა.pdf

 • ნაციონალური საჩუქარი.pdf

 • ორიოდე სიტყვა დანიელ ჭონქაძეზე და ეგნატე ნინოშვილზე.pdf

 • პირველი ნაბიჯი სამეურნეო სკოლისა.pdf

 • ქართული შრიფტის შესახებ.pdf

 • საკვირაო სკოლების მნიშვნელობა.pdf

 • სამაგალითო შუამდგომლობა უკვდავის ილიას მეუღლისა.pdf

 • სამახარობლო ერგება თუ არა.pdf

 • საოცარი პროექტი.pdf

 • საქართველოს ავტონომიის საკითხისათვის.pdf

 • საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა1.pdf

 • სახალხო უნივერსიტეტი ჩვენში.pdf

 • უსამართლო ბრალდება მესამოცე წლების მოღვაწეებზე.pdf

 • უცნაური თავის გამართლება.pdf

 • უძლური ბოროტება.pdf

 • ქართველთა ერის მოდგმის გაუმჯობესობა.pdf

 • ქართლი1.pdf

 • ქართული ეკლესიის ბედის საკითხისათვის.pdf

 • ქართული თეატრის გაჭირვება.pdf

 • ქართული მიმართულება.pdf

 • შინაური მიმოხილვა..pdf

 • შურისძიება ისტორიისა.pdf

 • ჩვენის თავად-აზნაურობის განათლების შესახებ.pdf

 • ცილისწამება ქართველებზე.pdf

 • წერილები საქართველოდან წერილი პირველი.pdf

 • ხმა საქართველოდან.pdf

 • უარის მოხსენება.pdf

 • უკანასკნელი პასუხი ბ-ნ ნიკოლაძეს.pdf