სამოქალაქო პლატფორმის „არა-ფობიას!“ ანგარიშის პრეზენტაცია