„სამოქალაქო განათლება ყველასთვის“ ონლაინ პლატფორმის ოლიმპიადის გამარჯვებულთა დაჯილდოება