პროექტები

07
დეკემბერი2020

სასამართლო სისტემის დემოკრატიული პროცესების წახალისება ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერების მხარდაჭერის გზით

        

დონორი: East-West Management Institute (EWMI), PROLoG, USAID 

პროექტის განხორციელების ვადები: 20/11/2020 – 19/07/2021

ბიუჯეტი: 36,668.40 აშშ დოლარი

 

პროექტი მიზნად ისახავს:

ა) კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური მოსამართლის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას;

ბ) მოსამართლეთა ავტორიტეტის ამაღლებას მათი მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების პოპულარიზაციის გზით;