პროექტები

18
იანვარი2019

სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის წარმოების გზით

      

დონორი: East-West Management Institute (EWMI), PROLoG, USAID  

პროექტის განხორციელების ვადები: 15/11/2018 – 14/07/2019

ბიუჯეტი: 31,639 აშშ დოლარი

კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ მისი დაარსების დღიდან აქტიურად არის ჩართული და ადვოკატირებას უწევს დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების სისტემის შექმნას. კოალიციის წევრი ორგანიზაციების ინდივიდუალური და ერთიანი კვლევების, ანგარიშების, რეკომენდაციების, საკანონმდებლო წინადადებების, სადამკვირვებლო აქტივობების გარდა, კოალიციამ  აწარმოა ორი აქტიური კამპანია სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 

პროექტის მიზანს წარმოადგენს სასამართლო რეფორმირების პროცესში მოკავშირეების რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის „მინდა ვენდო სასამართლოს“ წარმოების გზით.