პროექტები

15
ივლისი2022

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაცია

დონორი: East-West Management Institute (EWMI), ROLP, USAID

პროექტის განხორციელების ვადები: 15/07/2022 - 14/08/2023

ბიუჯეტი: 63,930.00 აშშ დოლარი 

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაციას და სხვადასხვა საინფორმაციო პროდუქტების მომზადებისა და საზოგადოებისათვის მიწოდების გზით ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდას.