პროექტები

05
თებერვალი2018

საქართველოს საერთო სასამართლოებში ელექტრონული სისტემით საქმეთა განაწილების მონიტორინგი

 

დონორი: East-West Management Institute (EWMI), PROLoG, USAID

პროექტის განხორციელების ვადები: 01/02/2018  - 28/02/2019

ბიუჯეტი: 43.810 აშშ დოლარი

პროექტი მიზნად ისახავს საერთო სასამართლოებში ელექტრონული სისტემით საქმეთა განაწილების სამართლებრივ ანალიზსა და მისი ფუნქციონირების მონიტორინგს.