პროექტები

22
ნოემბერი2021

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება

 

დონორი: სამოქალაქო უფლებათა დამცველები (CRD)

პროექტის განხორციელების ვადები: 04/11/2021 – 04/05.2022

ბიუჯეტი: 11 200 EUR

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციურ გაძლიერებას.