პროექტები

14
სექტემბერი2018

პროექტი სამოქალაქო განათლება ყველასთვის

 

პროექტის მიზანს წარმოადგენს სამოქალაქო ცნობიერებისა და ადამიანის უფლებათა მიმართ პატივისცემის გაზრდა,  საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების გათვითცნობიერება მათ უფლებებსა და მოვალეობებში.

ვადები: 01.08.2018 – 31.07.2019

ბიუჯეტი: 112,859 ევრო