პროექტები

07
აგვისტო2013

პროქტი „თანასწორობის ხელშეწყობა განათლების საშუალებით“

დონორი : აშშ საელჩო, დემოკრატიის კომისია

ვადები: 1/08/2013 - 1/04/ 2014

პროექტი „თანასწორობის ხელშეწყობა განათლების საშუალებით“ მიზანია გაზარდოს ტოლერანტობის კულტურა და ხელი შეუწყოს ისეთი დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას, როგორიცაა თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა, ასევე გაზარდოს ადამიანის უფლებების დაცვის დონე.

ბიუჯეტი: 22 083