პროექტები

26
ივნისი2017

პროექტი „პოლიციის მიერ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლევისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით“

დონორიფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო"

ვადები:  16.06.2017-16.06.2018

ბიუჯეტი: 27 760 აშშ დოლარი 

პროექტის მიზანს კვლევისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით პოლიციის მიერ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტების პრევენცია და მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს.

პროექტის ფარგლებში, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილი წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლებს უფლებების დაცვისა და აღდგენის მიზნით მიეწოდებათ უფასო იურიდიული დახმარება. ამასთანავე, შეფასდება პოლიციელთა მხრიდან წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის შემთხვევების გამოძიების ეფექტიანობა.