პროექტები

06
მაისი2020

ინფორმირებული საზოგადოება გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის

 

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

ვადები: 07/05/2020 - 07/12/2020

ბიუჯეტი: 35 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა/მოსამართლეობის კანდიდატების კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის შესახებ.