პროექტები

02
ივლისი2019

იცნობდეთ თქვენს მოსამართლეებს

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

პროექტის განხორციელების ვადები01/07/2019 – 30/09./2020

ბიუჯეტი: 230, 673.50  ლარი

პროექტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სისტემის გამჭვირვალობის ხელშეწყობას, ინდივიდუალური მოსამართლეების მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესის მონიტორინგის გზით. 

პროექტის ფართო მიზანს წარმოადგენს საქართველოში კანონის უზენაესობის გაძლიერება.