პროექტები

04
ოქტომბერი2021

ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში

დონორი: ადამიანის უფლებათა სახლი/საფარი
პროექტის განხორციელების ვადები: 01/10/2021-31/01/2022 
ბიუჯეტი: 1500 EUR
 
პროექტის მიზანია კვლევის, ადვოკატირების/ლობირების და კამპანიის წარმოების გზით საქართველოში უფლებადამცველთა მხარდაჭერა. GDI ჩართულია კვლევის ნაწილში, რომელიც ეხება საქართველოში უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგომარეობის ანალიზს.