პროექტები

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით

პროექტი მიზნად ისახავს ანტი-დისკრიმინაციისა და გენდერის საკითხების სწავლების გააქტიურებას სკოლებში. აღნიშნული მიიღწევა ონლაინ პლატფორმის, civiceducation.ge-ს კიდევ უფრო მეტად განვითარების და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების გადამზადების გზით.

იურიდიული დახმარების ქსელი აქტივისტებისათვის

პროექტის მიზანია სამოქალაქო აქტივისტების დაცვა უკანონო დევნისგან, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს სამოქალაქო აქტივიზმისა და შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებისთვის უფრო ხელსაყრელ გარემოს.

კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას იურიდიული მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის ინტერესების სამართლებრივი დაცვა.

ძალისხმევა 2021 წლის მართლმსაჯულების ძირითადი გამოწვევებისკენ

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ძალისხმევის მიმართვა 2021 წლის მართლმსაჯულების მთავარ გამოწვევებზე, რაც მოიცავს როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესს, და მომზადებული სისტემური რეფორმის განხორციელების ადვოკატირებას.

კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის იურიდიული მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის ინტერესების სამართლებრივი დაცვა.

სასამართლო სისტემის დემოკრატიული პროცესების წახალისება ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერების მხარდაჭერის გზით

პროექტი მიზნად ისახავს:

ა) კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური მოსამართლის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას;

ბ) მოსამართლეთა ავტორიტეტის ამაღლებას მათი მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების პოპულარიზაციის გზით;

კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის იურიდიული მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის ინტერესების სამართლებრივი დაცვა.

ინფორმირებული საზოგადოება გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის

პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა/მოსამართლეობის კანდიდატების კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის შესახებ.