გამოხატვის თავისუფლების მხარდამჭერი ფონდი

  • დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 19/05/2023 - 19/05/2024
  • ბიუჯეტი: $5000

პროექტის მიზანია შეამციროს მთავრობის მიერ დაკისრებული ფინანსური ტვირთი, რომელიც გამოწვეულია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვით. აღნიშნული განხორციელდება იმ პირების ფინანსური მხარდაჭერით, ვისი უფლებებიც გაუმართლებლად დაირღვა. ამ მიზნით, GDI-მ დაარსა გამოხატვის თავისუფლების მხარდამჭერი ფონდი, რომელიც განიხილავს კონკრეტულ საქმეებს და ეხმარება უკანონოდ დაკავებულ სამოქალაქო აქტივისტებს ადმინისტრაციული ჯარიმების გადახდაში.

lang( other_finished_projects )

დევნის მხილება და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირება
უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში