ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ბიულეტენი, მაისი 2015 წელი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა წარმოგიდგენთ 2015 წლის მაისის თვის ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ბიულეტენს.

მაისის თვის მნიშვნელოვან მოვლენებს წარმოადგენდა GDI-ს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში, პოლიტიკური ოპოზიციისთვის შეკრება-მანიფესტაციის უფლებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, მოსამართლეებზე ზეწოლის შესაძლო მცდელობა, პოლიციელთა მხრიდან ძალადობის გახშირებული ფაქტები, მდგომარეობა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, ოჯახში ძალადობის შემთხვევები,

ბიულეტენში ასევე ასახულია 2015 წლის მაისის საკანონმდებლო ცვლილებები,  საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. 

 

2015 წლის მაისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი