სიახლეები

02
მარტი2015

ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ბიულეტენი, დეკემბერი 2014 წელი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა წარმოგიდგენთ 2014 წლის დეკემბრის თვის ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ბიულეტენს.

დეკემბრის თვის მნიშვნელოვან მოვლენებს წარმოადგენდა მდგომარეობა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, ევროპარლამენტის აქტები საქართველოს მიმართ, ოჯახში ძალადობა და მისი აღმოფხვრის ღონისძიებები, IDFI -ის დირექტორის გიორგი კლდიაშვილის უკანონო დაკავება.

ბიულეტენში ასევე ასახულია დეკემბრის თვის საკანონმდებლო ცვლილებები და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები.

 

დეკემბრის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი