სიახლეები

02
მარტი2015

ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ბიულეტენი, დეკემბერი 2014 წელი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა წარმოგიდგენთ 2014 წლის დეკემბრის თვის ადამიანის უფელათა საინფორმაციო ბიულეტენს.

05
თებერვალი2015

გამოხატვის თავისუფლება და „შარლ ებდო“ - დისკუსია ბათუმში

2015 წლის  3 თებერვალს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში,  მუსლიმი თემის წარმომადგენლებთან გამართა დისკუსია თემაზე: გამოხატვის თავისუფლება და „შარლი ებდო“.

04
თებერვალი2015

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ კანონის პროექტთან დაკავშირებით

საქართველოს პარლამენტი უახლოეს დღეებში გეგმავს მეორე მოსმენით განიხილოს „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, რომლის ავტორია უწყებათაშორისო სამუშაო ჯგუფი, ხოლო ინიციატორი  - საქართველოს პარლამენტის წევრი  ირაკლი სესიაშვილი. აღნიშნულმა კანონმა უნდა ჩაანაცვლოს დაახლოებით 20 წლის წინ, 1996 წელს მიღებული მისი წინამორბედი საკანონმდებლო აქტი.  კანონპროექტის წარმოდგენილი ვერსია ძირითადად იმეორებს მოქმედ კანონში არსებულ დებულებებსა და სტრუქტურას, არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და გააჩნია არაერთი ხარვეზი, რომლის დახვეწის გარეშეც მისი მიღება გაუმართლებლად მიგვაჩნია.

02
თებერვალი2015

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე

შეშფოთებას გამოვთქვამთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლის გამო. ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ნაწილის მიმართ, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით ემსახურებიან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას, თავისუფლებისა და თანასწორობის იდეის მხარდაჭერას და ევროპული ტიპის სახელმწიფო მართვის სისტემების შექმნას.

26
იანვარი2015

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება შუღლის გაღვივების თაობაზე ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით

განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციების აზრით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში შსს) მიერ მომზადებული, სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის, 2391-ე მუხლი შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობის საფრთხეს. აღნიშნული ნორმით, დასჯადად ცხადდება მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით, ე.ი. „ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებებისკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან/და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით“.

25
იანვარი2015

გამოხატვის თავისუფლება და „შარლ ებდო“

2015 წლის  25 იანვარს, „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის“ წარმომადგენლებმა ახალციხეში, ადგილობრივ მუსლიმებთან გამართეს დისკუსია  თემაზე "გამოხატვის თავისუფლება და შარლ ებდო".

25
იანვარი2015

გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტები საქართველოსა და მსოფლიოში - საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ტრენინგი ახალციხეში

2015 წლის 24 იანვარს საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ ახალციხეში, დემოკრატ მესხთა კავშირის ახალგაზრდულ კლუბში გამართა ტრენინგი თემაზე გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტები - ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკა. ტრენინგის მიზანი იყო ახალგაზრდებში გამოხატვის თავისუფლების  სტანდარტების, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

21
იანვარი2015

თანასწორობა და თავისუფლება - საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ტრენინგი დმანისის ახალგაზრდულ ცენტრში

2015  წლის 20 იანვარს საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ დმანისში მოსწავლეებისთვის გამართა ტრენინგი თემაზე „თანასწორობა და თავისუფლება". ტრენინგის მიზანი იყო ახალგაზრდებში თავისუფლებისა და თანასწორობის არსზე და ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.