პროექტები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაცია
პროექტი ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების ამაღლების ხელშეწყობა საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში ადვოკატთა უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების გზით
იურიდიული დახმარების ქსელი აქტივისტებისათვის
სტრატეგიული სამართალწარმოება ლგბტქი+ თემის შეკრების თავისუფლებისთვის