უფლებების მონიტორინგისა და ადვოკატირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში

  • დონორი: ევროკავშირი,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 01/01/2023 - 31/12/2024
  • ბიუჯეტი: 61 126 EUR

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (CSO) შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, რათა ხელი შეუწყონ, ზედამხედველობდნენ და შეაფასონ ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიების ეფექტიანი განხორციელება და გაზარდონ ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერება უფლებების მფლობელებსა და პასუხისმგებელ უწყებებს შორის.

პროექტი ხორციელდება ადამიანის უფლებათა ცენტრთან, ბერლინის ჰერტის სკოლასთან და ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტის ფონდთან პარტნიორობით.

 

სხვა მიმდინარე პროექტები

„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“
თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით