სტრატეგიული სამართალწარმოება

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ერთერთ პრიორიტეტად მიიჩნევს სტრატეგიული სამართალწარმოების განხორციელებას. სტრატეგიული სამართალწარმოების მიზანია ორგანიზაციის მიერ სამართლისა და ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე საქმეთა შერჩევა და ამ ტიპის საქმეებზე დაინტერესებული პირებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.

ამ ეტაპზე ორგანიზაცია ახორციელებს წარმომადგენლობას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში.

სხვა სიახლეები

არქივი

02 აგვისტო, 2017

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იურისტების მიმართვა კონსტიტუციაში რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით

28 ივლისი, 2017

არასამთავრობო ორგანიზაციები აშშ-ის ვიცე პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართავენ

27 ივლისი, 2017

კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, შეცვალოს სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დაკომპლექტების წესი (შემადგენლობა) და პროცედურები

26 ივლისი, 2017

კოალიცია მკვეთრად უარყოფითად აფასებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან თვითნებურად გათავისუფლებას