მთავარი ამბები

15
აგვისტო2016

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატვიის (GDI) მიმართვა საქართველოს პარლამენტის წევრებისადმი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატვია (GDI) მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტების“ საქმიანობა ანტიკონსტიტუციურია და მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის წევრებს გამოიყენონ საკუთარი უფლებამოსილება და მიმართონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვის მოთხოვნით, ხოლო, იმის გათვალსიწინებით, რომ ხსენებულ დავას საქართველოს კანონმდებლობით სპეციალური სუბიექტი ყავს, GDI გამოთქვამს მზადყოფნას საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოადგინოს საქართველოს პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 1/5-ის ინტერესები. შესაბამისად თანამშორმლობას ვთავაზობთ ყველა დაინტერესებულ პარლამენტის წევრს ან/და პოლიტიკურ ჯგუფს, როგორც კონსტიტუციური სარჩელის მომზადების, ასევე განსახილველ საქმეზე წარმომადგენლობის კუთხით.

ვრცლად

09
აგვისტო2016

პლატფორმა „არა ფობიას“ განცხადება ადამიანის უფლებათა საკითხებზე რეფერენდუმის დანიშვნის მოთხოვნასთან დაკავშირებით

ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვხატავთ ჩვენს მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ადამიანის უფლებათა საკითხებზე რეფერენდუმის დანიშვნის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ უკვე გადაეგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს.

ვრცლად

02
აგვისტო2016

„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, „დემოკრატ მესხთა კავშირთან“ პარტნიორობით, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს

საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ(GDI),„დემოკრატ მესხთა კავშირთან“ (UDM) პარტნიორობით საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. სარჩელით მოთხოვნილია „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის არაკონსტიტუციურად და ძალადაკარგულად ცნობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.

ვრცლად

29
ივლისი2016

კოალიცია ეხმიანება სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლედ ასარჩევ კანდიდატთა სიის მთავრობის მიერ გადასინჯვას

კოალიციას „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“, სურს, გამოეხმაუროს საქართველოს მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე, კანდიდატთა სიაში ნანა მჭედლიძის კანდიდატურის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრ ევა გოცირიძის კანდიდატურით ჩანაცვლებას.

ვრცლად

27
ივლისი2016

არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ზვიად კუპრავას ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით

ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვხატავთ შეშფოთებას ააიპ „სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრის“ ხელმძღვანელ - ზვიად კუპრავაზე, სანდრო ბრეგაძის და მის თანხლები პირების მხრიდან განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო და მოვუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაუყოვნებლივ მიიღონ სათანადო ზომები, დაიწყონ გამოძიება, რომელსაც წარმართავენ ეფექტურად და გამჭვირვალედ, ხოლო მოძალადე პირები მყისიერად მისცენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.

ვრცლად

საინფორმაციო ბიულეტენები

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

სხვა სიახლეები

არქივი

15 აგვისტო, 2016

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატვიის (GDI) მიმართვა საქართველოს პარლამენტის წევრებისადმი

09 აგვისტო, 2016

პლატფორმა „არა ფობიას“ განცხადება ადამიანის უფლებათა საკითხებზე რეფერენდუმის დანიშვნის მოთხოვნასთან დაკავშირებით

02 აგვისტო, 2016

„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, „დემოკრატ მესხთა კავშირთან“ პარტნიორობით, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს

29 ივლისი, 2016

კოალიცია ეხმიანება სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლედ ასარჩევ კანდიდატთა სიის მთავრობის მიერ გადასინჯვას