მთავარი ამბები

18
ივლისი2016

კვლევის „სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების/საჯარო მოხელეების მიერ და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები“ პრეზენტაცია

2016 წლის 18 ივლისს, საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ (GDI)  გამართა კვლევის „სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების/საჯარო მოხელეების მიერ და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები“ პრეზენტაცია.

ვრცლად

14
ივლისი2016

კოალიციის “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის სხდომას ეხმაურება

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის საჭიროდ მიიჩნევს, კიდევ ერთხელ შეაფასოს მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობა და გამოეხმაუროს საბჭოში დღეს დანიშნულ მოსამართლეთა შერჩევის სხდომას. როგორც ცნობილია, კოალიცია უარყოფითად აფასებს კონკურსის ჩატარებას იმ მინიმალური პროცედურული გარანტიების გვერდის ავლით, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს. 

ვრცლად

08
ივლისი2016

„საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ“, „დემოკრატ მესხთა კავშირთან“ პარტნიორობით, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი და 120-ე მუხლის მეათე ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს

საქართველოს დემოკრტაიულმა ინიცივატივამ (GDI),„დემოკრატ მესხთა კავშირთან“ (UDM) პარტნიორობით,საკონსტიტუციო სასამართლოს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი და 120-ე მუხლის მეათე ნაწილის არაკონსტიტუციურად და ძალადაკარგულად გამოცხადების მოთხოვნის თაობაზე სარჩელით მიმართა.

ვრცლად

04
ივლისი2016

ანგარიშის - ,,კორცხელი - ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურ ოპონენტებზე ფიზიკური ანგარიშსწორება“პრეზენტაცია

საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ (GDI) ანგარიშის - ,,კორცხელი - ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურ ოპონენტებზე ფიზიკური ანგარიშსწორება“  პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშში ქრონოლოგიურად არის ასახული 2016 წლის 22 მაისს კორცხელში, საარჩევნო უბანთან განვითარებული მოვლენები, შეფასებულია სამართალდამცავ ორგანოთა საქმიანობის ეფექტურობა, როგორც პრევენციის, ისე სამართალდარღვევათა აღკვეთისა და გამოძიების წარმოების თვალსაზრისით, მოყვანილია ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ასევე, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეფასებები. ანგარიშის მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებასა და მათ სამართლებრივ კვალიფიკაციას.

ვრცლად

24
ივნისი2016

კოალიციის “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” განცხადება სისხლის სამართლის პროცესში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმირებასთან დაკავშირებით მომზადებულ კანონპროექტზე

საქართველოს პარლამენტი, დაჩქარებული წესით განიხილავს საქართველოს კანონის პროექტს „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე,“ რომლის ინიციატორია - საქართველოს მთავრობა. კანონპროექტის მიზანია, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ფუნქციონირებისას გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და აღნიშნული ინსტიტუტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

ვრცლად

საინფორმაციო ბიულეტენები

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

სხვა სიახლეები

არქივი

18 ივლისი, 2016

კვლევის „სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების/საჯარო მოხელეების მიერ და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები“ პრეზენტაცია

14 ივლისი, 2016

კოალიციის “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის სხდომას ეხმაურება

08 ივლისი, 2016

„საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ“, „დემოკრატ მესხთა კავშირთან“ პარტნიორობით, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი და 120-ე მუხლის მეათე ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს

04 ივლისი, 2016

ანგარიშის - ,,კორცხელი - ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურ ოპონენტებზე ფიზიკური ანგარიშსწორება“პრეზენტაცია